ثبت نام دوره های آموزشی

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسال شده

Written on 19/12/1392, 20:16 by adminv15
disck دیسک های مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت با توجه به نوع باکتری و محل جداسازی آن: محل جدا شدن نام باکتری نمونه بافت ،...
95550
Written on 07/12/1392, 14:49 by adminv15
desirable-specifications-for-total-error-imprecision-and-bias-derived-from-intra-and-inter-individual-biologic-variationجهت دانلود مطلب  روی لینک زیر کلیک نمایید شاخصه های مطلوب برای خطای کلی، عدم دقت و بایاس بر اساس وستگارد...
79690
Written on 02/12/1391, 19:55 by adminv15
microbiology
89610
Written on 19/11/1391, 17:14 by adminv15
rbc روش تهیه گلبول قرمز حساس شده: منظور از گلبول قرمز حساس شده یعنی آغشته شدن گلبول های قرمز توسط آنتی بادی  بدون اینکه سبب آگلوتیناسیون گلبول های قرمز...
168840

پیوند های ویژه

WHO | World Health Organization

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

کنترل کیفی در بخش انگل شناسی

مستند سازی

By Super User

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

تفسیر بالینی آزمایش ( CBC )

By Super User

 معمولاً آزمایشCBC  شامل اجزای زیر است: …

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

آزمايش شمارش رتيکولوسيت

تست های آزمایشگاهی

By Super User

 …

آب خالص و کنترل کیفی آن

آب خالص و کنترل کیفی آن

مستند سازی

By Super User

آب خالص و کنترل کیفی آن کیفیت نا مرغوب آب اثر نا مطلوبی بر نتایج آزمایش ها دارد…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

(R506Q(G1691A) Factor V Leiden:
درحالت طبیعی فاکتور 5 انعقادی فعال توسط پروتئین C فعال (APC) در محل اسید آمینه آرژینین 506 قطع و غیرفعال میشود. باچنین مکانیسمی فعالیت انعقادی کنترل میشود. اما در Factor V Leiden، نوکلئوتید گوانین 1691 به آدنین تبدیل شده که درنتیجه این موتاسیون آرژینین 506 به گلوتامین تبدیل میشود و محل اثر APC (که آرژینین 506 بوده است) از دست میرود و به این صورت فعالیت فاکتور 5 انعقادی فعال کنترل نشده و عدم کنترل فعالیت فاکتور 5 منجر به افزایش فعالیت آبشار انعقادی میشود که درنتیجه آن احتمال تشکیل ترومبوز افزایش می یابد.

شیوع Factor V Leiden:
Factor V Leiden شایعترین علت ارثی ترومبوفیلی است.

Factor V Leiden

شیوع در خانواده های ترومبوفیلیک (%) شیوع در بیماران با اولین تجربه ترومبوامبولی وریدی (%) شیوع در جمعیت عمومی (%)
50 20 5

Factor V Leiden و ریسک تشکیل ترومبوز:
درصورتی که ریسک ایجاد ترومبوز برای یک فرد طبیعی 1 درنظر گرفته شود ، ریسک ترومبوز در اشکال مختلف Factor V Leiden به شرح زیر است :
ریسک تشکیل ترومبوز حالت موتاسیون به همراه وضعیت مصرف دارو

ریسک تشکیل ترومبوز حالت موتاسیون به همراه وضعیت مصرف دارو
7 فرم هتروزیگوت
Factor V Leiden
80 فرم هموزیگوت
Factor V Leiden
30 فرم هتروزیگوت
Factor V Leiden +OCP
بیش از 100 فرم هموزیگوت
Factor V Leiden+OCP

کاربرد:
مواردیکه احتمال ترومبوفیلی ارثی و Factor V Leiden را مطرح میکند عبارتند از:
1- ترومبوز در سنین جوانی (کمتراز45سالگی)
2- ترومبوزهای مکرر (Recurrent thrombosis)
3- تاریخچه خانوادگی ترومبوز (Family history of thrombosis )
4- ترومبوز در یک نقطه نامعمول( Thrombosis in unusual sites)
5- Recurrent pregnancy loss
6- Thrombosis occurring with estrogen therapy or pregnancy
7- مقاومت به هپارین (Heparin resistance)
8- نکروز القا شده توسط وارفارین( Warfarin induced necrosis)
9- Pre eclampsia - HELLP
درچنین مواردی بررسی ترومبوفیلی ارثی ازجمله Factor V Leiden مفید میباشد.

نکاتی راجع به نوع نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایش:
نمونه خون محیطی ( 5-2 میلی لیتر) یا آسپیره مغز استخوان (3-1 میلی لیتر) چه در زمان تشخیص چه در زمان درمان قابل آزمایش است.
گستره یا اسمیرهای خون محیطی و مغزاستخوان رنگ نشده و ثابت نشده را نیز برای تعیین موتاسیون می توان بررسی کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید